³

 

 

  2019

 

 

 

1.  Gnezdilov V.P., Pashkevich Yu.G., Kurnosov V.S., Zhuravlev O.V., Wulferding D., Lemmens P., Menzel D., Kozlyakova E.S., Akhrorov A.Yu., Kuznetsova E.S., Berdonosov P.S., Dolgikh V.A., Volkova O.S., and Vasiliev A.N.

Flat-band spin dynamics and phonon anomalies of the saw-tooth spin-chain system Fe2O(SeO3)2

Physical Review B, 99 , V. 6, P. 064413-1-9

 

 

2.  Panfilov A.S., Grechnev G.E., Lyogenkaya A.A., Pashchenko V.A., Zhuravleva I.P., Vasylechko L.O., Hreb V.M., Turchenko V.A., Novoselov D..

Magnetic properties of RCoO3 cobaltites (R = La, Pr, Nd, Sm, Eu). Effects of hydrostatic and chemical pressure

Physica B: Condensed Matter, 553 , V.1, P. 80-87