Відділ магнетизму

 

 

Дисертації

 

   

 

Автор Назва дисертаціоної роботи Рік Науковий ступень
 Гнатченко С.Л. "Магнітонеоднорідні стани, що утворюються при фазових переходах в багатопідграткових магнетиках" 1991 Доктор фіз.-мат. наук (фізика твердого тіла)
 Гнезділов В.П. "Раманівске розсіянне світла в сильно корельованих електронних системах" 2014 Доктор фіз.-мат. наук (магнетизм)
 Савіна Ю.О. "Магнітні, теплові та резонансні властивості квазіодновимірного гейзенбергівського магнетика β ‑TeVO4" 2018 Кандидат фіз.-мат. наук (магнетизм)
 Меренков Д.М. "Спонтанні і індуковані магнітним полем спінові конфігурації в багатошарових плівках Fe/Si, Gd/Co, Gd/Fe" 2003 Кандидат фіз.-мат. наук (магнетизм)
 Цапенко В.В. "Експериментальне дослідження впливу багатопідграткової магнітної структури на фононні спектри кристалів" 2001 Кандидат фіз.-мат. наук (магнетизм)
 Песчанський О.В. "Комбінаційне розсіяння світла в кристалах MeSiF6·6H2O та вплив на нього зовнішних дій" 1996 Кандидат фіз.-мат. наук (фізика твердого тіла)
 Курносов В.С. "Комбінаційне розсіяння світла в антиферомагнетиках: квазідвовимірному NH3(CH2)2NH3MnCl4 та квазіодновимірому CsMnCl3·2H2O" 1994 Кандидат фіз.-мат. наук (магнетизм)
 Пірятинська В.Г. "Вплив розмірності і симетрії магнітної структури на оптичні спектри поглинання антиферомагнітних діелектриків" 1994 Кандидат фіз.-мат. наук (магнетизм)
 Бедарєв В.А. "Вплив лінійно поляризованого світла на оптичну анізотропію і перемагнічування марганець-германієвих гранатів" 1994 Кандидат фіз.-мат. наук (магнетизм)
 Пащенко В.О. "Антиферомагнітный резонанс у шаруватих перовскітоподібних сполуках" 1992 Кандидат фіз.-мат. наук (магнетизм)
 Качур І.С. "Особливості поглинання світла антиферомагнітним CsMnCl3·2H2O, зв’язані з низькою розмірністю його магнітної структури " 1989 Кандидат фіз.-мат. наук (магнетизм)
 Кобец М.І. "Антиферомагнітний резонанс та магнітні фазові переходи у шаруватих сполуках (NH3)2(CH2)nMCl4, (n=2.3; M=Mn2+, Cu2+)" 1985 Кандидат фіз.-мат. наук (магнетизм)
 Єременко А.В. "Неадіабатичні ефекти у взаємодії електронів зі звуком у металах" 1985 Кандидат фіз.-мат. наук (фізика твердого тіла)
 Гнездлов В.П. "Оптичні властивості гадолінія та його сплавів" 1984 Кандидат фіз.-мат. наук (фізика твердого тела)
 Гнатченко С.Л. "Індуковані магнітним полем спін-орієнтаційні фазові переходи в рідкісноземельних феритах-гранатах: магнітооптичні і візуальні дослідження" 1977 Кандидат фіз.-мат. наук (фізика твердого тела)