Відділ магнетизму
 
 

             Група раманівської и бріллюенівської спекроскопії

 

 

 

Склад групи:

 1. Гнезділов В.П., керівник групи, доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник;
 2. Песчанський О.В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник.

 

Основні напрямки досліджень:

 • динаміка кристалічної гратки;
 • дослідження структурних і магнітних фазових переходів в мультифероїках;
 • розсіяння світла на спінових хвилях в низьковимірних і фрустрованих магнітних структурах;
 •  дослідження механізмів взаємодії граткового, зарядового, спінового і орбітального ступенів свободи, що визначають унікальні фізичні властивості деяких металлооксидных з'єднань;
 • структурна і електронна фазова сепарація. .

Устаткування:

 

 • Раманівський спектрометр Jobin-Yvon U-1000;
 • Бріллюенівський спектрометр Burleigh RC-11;
 • Кріогенне устаткування (2 - 300 K);
 • Магнітне поле < 3 Т.

Установка для спектроскопії раманівського розсіяння світла

в твердих тілах, рідинах і газах

 

 

Установка для спектроскопії бріллюенівського розсіяння світла

 

 

 

   Деякі найбільш важливі результати:

 

 • дослідження впливу несумірного зарядового страйп-упорядкування на формування фононних і магнонних спектрів в низьковимірних нікелатах;
 • виявлення взаємодії структурної і електронної фазової сепарації в допірованому киснем лантановому купраті;
 • виявлення ефекту гігантського пом'якшення фононних мод в допірованих манганітах нижче температури переходу метал-ізолятор;
 • виявлення аномального електронного Раманівського розсіяння світла в шаруватих кобальтитах NaxCoO2·yH2O;
 • дослідження взаємодії граткового і спінового ступенів свободи у фрустрованих спін-ланцюжкових з'єднаннях NaCu2O2 і α-TeVO4;
 • виявлення спін-флуктуаційного фазового стану і ефекту демпфування фононних коливань під впливом температури і електромагнітного випромінювання в спін-кроссоверній системі [Fe(pmd)(H2O){Au(CN)2}2]·H2O;
 • встановлено, що спіновий стан заліза є контролюючим параметром залізовмісних високотемпературних надпровідників;
 • вперше встановлено, що оксоселенід Fe2O(SeO3)2 є топологічним магнітнім матеріалом з унікальними енергетичними характеристиками, який є ідеальним кандидатом для сучасного практичного застосування в пристроях магноніки

Міжнародне співробітництво:

 

 • Московський державний університет, Москва, Росія;
 • Institute for Condensed Matter Physics, TU Braunschweig, Брауншвейг, Німеччина;
 • Chung-Ang University, Сеул, Корея;
 • Інститут прикладної фізики Молдавскої академии наук, Кишинев, Молдавія;
 • Інститут фізики твердого тіла і напівпровідників Білоруської академії наук, Мінськ, Білорусь;
 • Institute for Microstructural Science Sciences National Research Council of Canada, Оттава, Канада.