Відділ магнетизму

Група раманівської и бріллюенівської спекроскопії

Склад групи:

 • Гнезділов В.П., керівник групи, доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник;

 • Песчанський О.В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник.


Основні напрямки досліджень:


 • Динаміка кристалічної гратки.

 • Дослідження структурних і магнітних фазових переходів в мультифероїках.

 • Розсіяння світла на спінових хвилях в низьковимірних і фрустрованих магнітних структурах.

 • Дослідження механізмів взаємодії граткового, зарядового, спінового і орбітального ступенів свободи, що визначають унікальні фізичні властивості деяких металлооксидных з'єднань.

 • Структурна і електронна фазова сепарація.


Устаткування:


 • Раманівський спектрометр Jobin-Yvon U-1000.

 • Бріллюенівський спектрометр Burleigh RC-11.

 • Кріогенне устаткування (2 - 300 K).

 • Магнітне поле < 3 Т.


Установка для спектроскопії раманівського розсіяння світла в твердих тілах, рідинах і газахУстановка для спектроскопії бріллюенівського розсіяння світлаДеякі найбільш важливі результати:


 • Дослідження впливу несумірного зарядового страйп-упорядкування на формування фононних і магнонних спектрів в низьковимірних нікелатах.

 • Виявлення взаємодії структурної і електронної фазової сепарації в допірованому киснем лантановому купраті.

 • Виявлення ефекту гігантського пом'якшення фононних мод в допірованих манганітах нижче температури переходу метал-ізолятор.

 • Виявлення аномального електронного Раманівського розсіяння світла в шаруватих кобальтитах NaxCoO2·yH2O.

 • Дослідження взаємодії граткового і спінового ступенів свободи у фрустрованих спін-ланцюжкових з'єднаннях NaCu2O2 і α-TeVO4.

 • Виявлення спін-флуктуаційного фазового стану і ефекту демпфування фононних коливань під впливом температури і електромагнітного випромінювання в спін-кроссоверній системі [Fe(pmd)(H2O){Au(CN)2}2]·H2O.

 • Встановлено, що спіновий стан заліза є контролюючим параметром залізовмісних високотемпературних надпровідників.

 • Вперше встановлено, що оксоселенід Fe2O(SeO3)2 є топологічним магнітнім матеріалом з унікальними енергетичними характеристиками, який є ідеальним кандидатом для сучасного практичного застосування в пристроях магноніки.


Міжнародне співробітництво:


 • Московський державний університет, Москва, Росія;

 • Institute for Condensed Matter Physics, TU Braunschweig, Брауншвейг, Німеччина;

 • Chung-Ang University, Сеул, Корея;

 • Інститут прикладної фізики Молдавскої академии наук, Кишинев, Молдавія;

 • Інститут фізики твердого тіла і напівпровідників Білоруської академії наук, Мінськ, Білорусь;

 • Institute for Microstructural Science Sciences National Research Council of Canada, Оттава, Канада.