Відділ магнетизму

Проекти та гранти


  • "Магнітні, теплові, резонансні та оптичні властивості багатокомпонентних 3d-4f систем" - Спільний науковий проект НАН України і Польської академії наук (2018-2020 рр.);

  • "Магнітні, теплові та оптичні особливості боратів, що містять іони перехідних та рідкісноземельних металів" - Спільний науковий проект НАН України і Польської академії наук 2015-2017 рр.);

  • "Низькотемпературні особливості магнітних, теплових та оптичних властивостей низьковимірних магнетиків зі складною обмінною топологією та фрустраціями" - Спільний науковий проект НАН України і Польської академії наук (2012-2014 рр.);

  • "Взаємозв'язок магнітних та надпровідних станів у шаруватих сполуках, що містять іони магнітних перехідних та рідкісноземельних металів" - Спільний конкурс НАН України - РФФД (2012-2013 рр.);

  • "Вплив низької розмірності і фрустрацій на магнітні і оптичні властивості магнетиків при низьких температурах" - Спільний науковий проект НАН України і Польської академії наук;

  • "Синтез і дослідження властивостей наноструктурних матеріалів на основі складних оксидів і карбідів" за програмою “Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології” - Проект Національної академії наук України;

  • "Нові концепції у фізиці низьковимірного магнетизму"- Спільний науковий проект НАН України і Російського фонду фундаментальних досліджень.