Відділ магнетизму

Група інфрачервоної та міліметрової спектроскопіїСклад групи:

 • Курносов В.С., керівник групи, кандидат фіз.-мат. наук, завідуючий відділом;

 • Єременко А.В.,  кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник;

 • Цапенко В.В., кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник.


Основні напрямки досліджень:


 • Дослідження механізмів впливу магнітного впорядкування середовища на формування його спектрів низькоенергетичних збуджень.

 • Дослідження структурних і магнітних фазових переходів в багатопідграткових магнетиках.

 • Дослідження оптичних властивостей фрустрованих магнітних структур.


Устаткування:


    ІЧ Фур'є спектрометр (0.02-0.2 мм), обладнаний широкотемпературною вимірювальною коміркою (4.2-300 К) з надпровідним соленоїдом (магнітне поле до 30 кЭ). Експериментальне устаткування дозволяє проводити дослідження спектрів поглинання та відбиття в далекому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль. Діапазон температур – від кімнатних до 4.2 К; полів – до 30 кЕ.

Деякі найбільш важливі результати:


 • Виявлення однофононного поглинання і розсіяння світла в кристалах, що індукується редукцією зони Бріллюена при магнітному впорядкуванні.

 • Виявлення фононного механізму антистоксового збудження люмінесценції в кристалі CsMnCl3•2H2O з ланцюжковою структурою.

 • Виявлення резонансної взаємодії фононних мод з центру і краю парамагнітної зони Бріллюена в магнітовпорядкованій фазі кристала CsFeCl3•2H2O.

 • Виявлення впливу зарядового страйп-впорядкування на формування фононних і магнонних спектрів в низькорозмірних нікелатах.

 • Виявлення двохмагнонних смуг ІЧ поглинання в нецентросиметричному багатопідгратковому кубічному ферімагнетику Cu2OSeO3, одного з небагатьох сполук, де спостерігається "скірміонна" магнітна фаза.

 • Виявлення в ІЧ спектрах фероборатів смуг електронних переходів в межах основного мультиплета рідкісноземельних іонів, посилених завдяки резонансної взаємодії з полярними фононами.