Відділ магнетизму
 

             Група інфрачервоної та міліметрової спектроскопії

 

Склад групи:

 1. Курносов В.С., керівник групи, кандидат фіз.-мат. наук, завідуючий відділом;
 2. Єременко А.В.,  кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник;
 3. Цапенко В.В., кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник.

 

Основні напрямки досліджень:

 • дослідження механізмів впливу магнітного впорядкування середовища на формування його спектрів низькоенергетичних збуджень;
 • дослідження структурних і магнітних фазових переходів в багатопідграткових магнетиках;
 • дослідження оптичних властивостей фрустрованих магнітних структур

Устаткування:

 

ІЧ Фур'є спектрометр (0.02-0.2 мм), обладнаний широкотемпературною вимірювальною коміркою (4.2-300 К) з надпровідним соленоїдом (магнітне поле до 30 кЭ).

Експериментальне устаткування дозволяє проводити дослідження спектрів поглинання та відбиття в далекому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль. Діапазон температур – від кімнатних до 4.2 К; полів – до 30 кЕ

 

 

 

 

   Деякі найбільш важливі результати:

 

 • виявлення однофононного поглинання і розсіяння світла в кристалах, що індукується редукцією зони Бріллюена при магнітному впорядкуванні;

 • виявлення фононного механізму антистоксового збудження люмінесценції в кристалі CsMnCl3•2H2O з ланцюжковою структурою;

 • виявлення резонансної взаємодії фононних мод з центру і краю парамагнітної зони Бріллюена в магнітовпорядкованій фазі кристала CsFeCl3•2H2O;

 • виявлення впливу зарядового страйп-впорядкування на формування фононних і магнонних спектрів в низькорозмірних нікелатах;

 • виявлення двохмагнонних смуг ІЧ поглинання в нецентросиметричному багатопідгратковому кубічному ферімагнетику Cu2OSeO3, одного з небагатьох сполук, де спостерігається "скірміонна" магнітна фаза;

 • виявлення в ІЧ спектрах фероборатів смуг електронних переходів в межах основного мультиплета рідкісноземельних іонів, посилених завдяки резонансної взаємодії з полярними фононами.