Відділ магнетизму

Група міліметрової і інфрачервоної спектроскопіїСклад групи:

 1. Курносов В.С., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, керівник групи;
 2. Єременко А.В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник;
 3. Цапенко В.В., кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник.

Основні напрями досліджень:

 • дослідження механізмів впливу магнітного впорядкування середовища на формування його спектрів низькоенергетичних збуджень;
 • дослідження структурних і магнітних фазових переходів в багатопідграткових магнетиках;
 • дослідження оптичних властивостей фрустрованих магнітних структур.

Найбільш важливі результати:

 • виявлення однофононного поглинання і розсіяння світла в кристалах, що індукується редукцією зони Бріллюена при магнітному впорядкуванні;
 • виявлення фононного механізму антистоксового збудження люмінесценції в кристалі CsMnCl3·2H2O з ланцюжковою структурою;
 • виявлення резонансної взаємодії фононних мод з центру і краю парамагнітної зони Бріллюена в магнітовпорядкованій фазі кристала CsFeCl3·2H2O.
 • виявлення впливу зарядового страйп-впорядкування на формування фононних і магнонних спектрів в низькорозмірних нікелатах.

Устаткування:
Експериментальне устаткування дозволяє проводити дослідження спектрів поглинання в міліметровому і далекому інфрачервоному діапазонах довжин хвиль. Діапазон температур – від кімнатних до 2.8 К; полів – до 30 кЭ (стаціонарних) і 250 кЭ (імпульсних).

Наявне устаткування:

 • низькотемпературний (2.8 – 78 К) широкодіапазонний міліметровий (0.2 – 10 мм) спектрометр, обладнаний квазіоптичною вимірювальною коміркою з імпульсним соленоїдом (магнітне поле до 250 кЭ) і високочутливим детектором випромінювання (n-InSb, 4.2 К);
 • ІЧ Фур'є спектрометр (0.02-0.2 мм), обладнаний широкотемпературною вимірювальною коміркою (4.2-300 К) з надпровідним соленоїдом (магнітне поле до 30 кЭ).

Основні публікації останніх років:

 1. Ю.Г. Пашкевич, В.В. Пишко, В.В. Цапенко, А.В. Еременко. Индуцированное магнитным упорядочением однофононное инфракрасное поглощение в Nd2CuO4, ЖЭТФ, 109, № 4, с. 1433, 1996. (JETP, 82, N 4, pp. 773 - 790, 1996.)
 2. Yu.G. Pashkevich, V.A. Blinkin, V.P. Gnezdilov, V.V. Tsapenko, V.V. Eremenko, P. Lemmens, M. Fischer, M. Grove, G. Güntherodt, L. Degiorgi, P. Wachter, J.M. Tranquada, and D.J. Buttrey. Stripe Conductivity in La1.775Sr0.225NiO4, Phys. Rev. Letters, 84, N 17, pp. 3919 - 3922, 2000.
 3. Yu.G. Pashkevich, V.A. Blinkin, V.P. Gnezdilov, V.S. Kurnosov, V.V. Tsapenko, V.V. Eremenko, P. Lemmens, M. Fischer, M. Grove, G. Güntherodt, L. Degiorgi, P. Wachter, J.M. Tranquada, D.F. Buttrey. Optical studies of the incommensurate charge ordered phase in La1.775Sr0.225NiO4, Physica B, 284-288, pp. 1473 - 1474, 2000.
 4. V.S. Kurnosov, Yu.G. Pashkevich, A.V. Peschanskii, V.I. Fomin, and A.V. Yeremenko. Light scattering on the phonons in quasi-one-dimensional antiferromagnet CsFeCl3·2H2O induced by magnetic ordering, ФНТ, 28, № 7, с. 724 - 732, 2002. (Low Temp. Phys., 28, N 7, pp. 516 - 522, 2002.)
 5. V.V. Pishko, S.L. Gnatchenko, V.V. Tsapenko, R.H. Kodama, S.A. Makhlouf. Temperature dependence of magnetic resonance in NiO nanoparticles, J. Appl. Phys., 93, N 10, pp. 7382 - 7384, 2003.
 6. И.А. Господарев, А.В. Еременко, Т.В. Игнатова, Г.В. Камарчук, И.Г. Колобов, П.А. Минаев, Е.С. Сыркин, С.Б. Феодосьев, В.Д. Филь, A. Soreau-Leblanc, P. Molinie, and E.C. Faulques. Упругие свойства и фононные спектры квазидвумерного VSe2, ФНТ, 29, №2, с. 205 - 210, 2003.(Low Temp. Phys., 29, N 2, pp. 151 - 154, 2003.
 7. V.V. Eremenko, V.I. Fomin, V.P. Gnezdilov, V.S. Kurnosov, A.V. Peschanskii. Comparative Raman scattering study of optical excitations in the magnetoelectric LiNiPO4. Magnetoelectric Interaction Phenomena in Crystals, M.Feibig et al. (eds.), Kluwer Academic Publishers, pp. 219 - 226, 2004.
 8. V. Gnezdilov, V. Kurnosov, Yu. Pashkevich, P. Lemmens, J. Tranquada, K.-Y. Choi, G. Günterodt, K. Nakajima, A. Yeremenko. Phonons and magnons in stripe-ordered nickelates. A Raman scattering study, ФНТ, 31, № 2, с. 205 - 212, 2005. (Low Temp. Phys., 31, N 2, pp. 154 - 160, 2005.)
 9. V.S. Kurnosov, A.V. Peschanskii, V.I. Fomin, A.V. Yeremenko. Brillouin scattering study of orthorhombic LiNiPO4 single crystal, Phys. Stat. Sol. (a), 203, N 15, pp. 3805 - 3815, 2006.
 10. В.С. Курносов, В.В. Пишко, В.В. Цапенко, Длинноволновый ИК спектр двойных слоистых редкоземельных манганитов Pr1,2Sr1,8Mn2O7 и Nd1,2Sr1,8Mn2O7, ФНТ, 33, № 10, с. 1147-1158, 2007. (Low Temp. Phys., 33, N 10, pp. 872 - 880, 2007.)