Відділ магнетизму

Група СКВІД-магнітометрії та магніторезонансних дослідженьСклад групи:

 • Пащенко В.О., керівник групи, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник;

 • Кобец М.І., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник;

 • Савіна Ю.О., кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник;

 • Блудов О.М., молодший науковий співробітник.


Основні напрямки досліджень:


1. СКВІД-магнітометрія:

 • Вивчення польових та температурних залежностей намагніченості і магнітної сприйнятливості у зразках з малим магнітним моментом.

 • Дослідження спонтанних та індукованих магнітним полем фазових перетворень.

 • Вивчення процесів релаксації намагніченості.

 • Дослідження процесів перемагнічування магнітних матеріалів.


2. Магніторезонансні дослідження:

 • Електронний парамагнітний резонанс.

 • Магнітний резонанс магнітовпорядкованого стану речовини (ФМР і АФМР).

 • Параелектричний резонанс.

 • Циклотронний резонанс в провідниках.


Устаткування:


1. СКВІД-магнітометр MPMS-XL5    Опис


2. Ваги лабораторні електронні XA 60, "RAGWAG", Польща      Опис


3. Експериментальне обладнання для магніторезонансних досліджень   ОписМіжнародне співробітництво:


 • Інститут фізики Польської академії наук, Варшава, Польща;

 • Університет імені Іогана Вольфганга Гете, Франкфурт, Німеччина