III міжнародна наукова конференція молодих вчених

ФІЗИКА  НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР 
(МКМВ–ФНТ–2012)

14 - 18 травня 2012 року, м. Харків

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна
Національної академії наук України

Українська | Русский | English 

Секції конференції

  1. Електронні властивості провідних та надпровідних систем
  2. Низькотемпературний магнетизм, спінтроніка
  3. Оптика, фотоніка. Оптична спектроскопія при низьких температурах
  4. Квантові рідини та квантові кристали, кріокристали
  5. Фізика низькотемпературного матеріалознавства
  6. Низькотемпературна фізика макромолекул, біофізика
  7. Фізика наноструктур та низьковимірних систем
  8. Сучасні аспекти математики та математичні методи фізики


ФТИНТ 2012