II міжнародна наукова конференція молодих вчених

ФІЗИКА  НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР 
(МКМВ–ФНТ–2011)

6 - 10 червня 2011 року, м. Харків

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна
Національної академії наук України

Українська | Русский | English 

Шановні молоді науковці та студенти!

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України повідомляє про проведення 2-ї міжнародної наукової конференції молодих вчених "Фізика низьких температур", що відбудеться 6 – 10 червня 2011 року.

Тематика конференції охоплює фізику низьких і наднизьких температур, фізику твердого тіла та нанотехнології (включаючи нанобіофізику) при низьких температурах; низькотемпературні фізико-технічні проблеми матеріалознавства; cучасні аспекти математики.

Метою конференції є підвищення професійної кваліфікації та наукового рівня молодих науковців, аспірантів, студентів та молодих спеціалістів, обмін ідеями, апробація нових наукових результатів, набуття досвіду публічного виступу.

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді викладачі та науковці віком до 35 років, які займаються науковими дослідженнями в галузі експериментальної, теоретичної фізики, а також математики. На пленарних засіданнях конференції виступатимуть запрошені провідні закордонні та українські вчені.

Регламент роботи конференції:

Місце проведення – Україна, м. Харків 61103, пр. Леніна, 47, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

Мови - англійська для публікації тез, оформлення презентацій та постерів; англійська, українська, російська для представлення доповіді.

Форми участі – усна доповідь (15 хвилинна презентація на мультимедійному проекторі), стендова доповідь (стенд формату А1).

ФТИНТ 2011