Міжнародна наукова конференція молодих вчених

ФІЗИКА  НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР 
(МКМВ–ФНТ–2010)

7 - 11 червня 2010 року, м. Харків

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна
Національної академії наук України

Українська | Русский | English 

Тематика конференції включає такі наукові напрямки:

  • 1. Надпровідність
  • 2. Електронні властивості твердих тіл при низьких температурах
  • 3. Низькотемпературний магнетизм, спінтроніка
  • 4. Оптика і фотоніка. Оптичні дослідження при низьких температурах
  • 5. Квантові рідини та квантові кристали, кріокристали
  • 6. Міцність та пластичність твердих тіл при низьких температурах
  • 7. Біофізика, низькотемпературна фізика макромолекул
  • 8. Фізика наноструктур та низьковимірних систем
  • 9. Теоретична фізика (напрямки, що пов’язані з фізикою низьких температур)
  • 10. Сучасні аспекти математики та математичні методи фізики

ФТИНТ 2010