До 50-річчя ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України

2-а Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених

ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР 
(КМВ–ФНТ–2009)

1 - 5 червня 2009 року

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна
Національної академії наук України

 • Головна

 • Тематика конференції

 • Програма

 • ШАНОВНІ МОЛОДІ НАУКОВЦІ, АСПІРАНТИ ТА СТУДЕНТИ!

  ФТІНТ НАН України повідомляє про проведення Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених “Фізика низьких температур”, яка спрямована на ознайомлення з останніми досягненнями в галузях низькотемпературної фізики конденсованого стану, таких як квантові рідини та квантові кристали, кріокристали, низькотемпературний магнетизм, надпровідність, оптика та фотоніка при низьких температурах, нанофізика і наноелектроніка та інші. Конференція продовжує традиції харківських регіональних та всеукраїнських конференцій молодих вчених з фізики низьких температур, що проводяться щорічно з 2004 р.

  До участі в Конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді викладачі та науковці віком до 35 років включно, які займаються науковими дослідженнями в галузі експериментальної та теоретичної фізики, математики. На пленарних засіданнях конференції з запрошеними доповідями виступатимуть провідні українські та закордонні вчені.

  Метою конференції є підвищення професійної кваліфікації та наукового рівня молодих науковців, аспірантів, студентів та молодих спеціалістів України, які займаються дослідженнями в галузі низькотемпературної фізики, обмін ідеями, апробація нових наукових результатів, набуття досвіду публічного виступу та захисту основних положень науково-дослідної роботи.

  РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  Місце проведення – м. Харків, пр. Леніна, 47, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

  Мови - українська, російська, англійська.

  Форми участі – усна доповідь (15 хвилинна презентація на мультимедійному проекторі) або стендова доповідь (стенд формату А1).