Підсумки конференції NBP-2009

З 5 по 8 жовтня 2009 р. у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, м. Харків, відбулася Міжнародна конференція «НАНОБІОФІЗИКА: фундаментальні та прикладні аспекти» NBP-2009, приурочена до 50-річного ювілею ФТІНТ НАН України. В роботі конференції прийняли участь близько 100 вчених з України, Росії, Білорусі, Франції, Чеської республіки, США. Було представлено 39 усних та 50 стендових доповідей.

Головною науково-організаційною метою конференції було створення умов для проведення наукових зустрічей з нового актуального напрямку – нанобіофізики, з урахуванням фундаментальних і прикладних аспектів.

На конференції були розглянуті актуальні питання формування нового наукового напрямку, який поєднує досягнення біофізики та нанотехнології, а також перспективи його розвитку за наступними основними темами: біонаногібриди на базі нановуглецевих систем; біомолекули на наночастинках і наноструктурованих поверхнях; нанофізика біологічних макромолекул; теоретичні розрахунки та комп’ютерне моделювання біонаносистем; прикладні аспекти нанобіофізики.

Конференція надала можливість вченим із різних наукових організацій України та інших країн, які включилися в дослідження в області нанотехнологій, встановити особисті контакти та визначити найбільш важливі напрямки подальших робіт. Спільними зусиллями оргкомітету та учасників на конференції була створена тепла і творча атмосфера; було надано достатньо часу для дискусій, майже всі доклади супроводжувало їх жваве обговорення. Відсутність паралельних секцій дозволила учасникам заслухати доповіді за всіма міждисциплінарними темами, що дуже важливо для формування нових ідей «на стику наук». До роботи конференції виявила інтерес велика кількість вчених із академічних інститутів і вищих навчальних закладів Харкова. На засіданнях конференції була присутня значна кількість аспірантів і студентів.

На проведеному в заключний день конференції засіданні круглого столу, в якому прийняли участь члени оргкомітету, лектори та учасники конференції, було прийнято наступне рішення:

 1. Вважати проведення першої Міжнародної конференції «НАНОБІОФІЗИКА: фундаментальні та прикладні аспекти» успішним і продуктивним.
 2. У зв’язку з великим інтересом, викликаним розглянутими на конференції актуальними проблемами, вважаємо доцільним зробити проведення конференції з даної наукової теми регулярним, з періодичністю раз на два роки.
 3. Наступну конференцію NBP провести у 2011 році в місті Київ. Звернутися до Інституту фізики НАН України з проханням виступити організатором NBP-2011.
 4. Рекомендувати зберегти форму проведення конференції з використанням трьох робочих мов: української, російської та англійської.
 5. Провести роботу з редакціями наукових журналів з метою публікації статей або розширених праць наступної конференції.
 6. В рамках конференції рекомендувати проведення конкурсу для молодих вчених на кращу наукову доповідь.
 7. Активізувати роботу по залученню вчених з дальнього зарубіжжя з використанням програм різних фондів з підтримки поїздок на наукові конференції.

Стаття Олександра Камнева  ( Інститут біохімії та фізиології рослин та мікроорганізмів РАН, Саратов) про конференцію NBP-2009 в   журналі  Российские Нанотехнологии   "Нанобиофизика: фундаментальные и прикладные аспекты "

Програма конференції

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної конференції
«НАНОБІОФІЗИКА:
фундаментальні та прикладні аспекти»,
,
яка буде проходити у Фізико-технічному інституті
низьких температур ім. Б.І. Вєркина НАН України
5-8 жовтня 2009 р, г. Харків, Україна

Конференція проводиться у рамках заходів, присвячених святкуванню 50-річного ювілею ФТІНТ НАН України.

На конференції буде розглянуто актуальні питання формування нового наукового напрямку, що поєдную досягнення біофізики і нанотехнології, та перспективи його розвитку за наступними темами:

 1. Біонаногібриди на основі нановуглецевих систем
 2. Біомолекули на наночастинках та наноструктурованих поверхнях
 3. Нанофізика біологічних макромолекул
 4. Теоретичні розрахунки та комп’ютерне моделювання біонаносистем
 5. Прикладні аспекти нанобіофізики

Програма включатиме пленарні та усні секційні доповіді, а також стендові доповіді, тези яких будуть надруковані у вигляді збірки

Робочі мови конференції: англійська, російська, українська

Програмний комітет:

Голова:
Гнатченко С.Л., чл.-кор. НАНУ, директор ФТІНТ НАНУ,
Харків, Україна

Заступник голови:
Карачевцев В.О., ФТІНТ НАНУ, Харків, Україна

Члени програмного комітету:
Адамович Л., США
Аксенов С., США
Благой Ю.П., Україна
Волков С.Н., Україна
Говорун Д.М., Україна
Детлаф-Вегліковська У., Германія
Косевич М.В., Україна
Левитський І.А., США
Лисецкий Л.М., Україна
Малеєв В.Я., Україна
Мчедлов-Петросян Н.О., Україна
Образцова О.Д., Росія
Окотруб О.В., Росія
Покровський В.О., Україна
Рожицький М.М., Україна
Шестопалова Г.В., Україна
Харкянен В.М., Україна
Ящук В.М., Україна

Локальний оргкомітет
Карачевцев В.О. – голова
Косевич М.В. – заступник голови
Степаньян С.Г. – заступник голови
Рязанова О.О. – вчений секретар
Боряк О.А.
Гладченко Г.О.
Гламазда О.Ю.
Іванов О.Ю.
Пашинська В.А.
Плохотніченко О.М.
Волошин І.М.
Чаговець В.В.
Шелковський В.С.

Організаційний внесок:
Організаційний внесок для учасників з України та країн СНД становитиме 150 грн.,
для студентів та аспірантів – 100 грн.,
для закордонних учасників – 50 у.о.