B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering
of The National Academy of Sciences of Ukraine

International Conference for Professionals & Young Scientists

LOW TEMPERATURE PHYSICS

May 29 - June 2, 2017 | Kharkiv, Ukraine

Organizing Committee

Chair:

Olena Vatazhuk

tel+38 099 017 59 83

Vice-chair:

Yuliya Savina

tel+38 093 470 77 02

Secretariat:

Nina Gamayunova
Anastasiya Lyogenkaya

tel+38 066 743 74 57

Maksym Barabashko

Tatyana Gaydamak

Vusal Geidarov

Anna Gerus

Yuliya Horbatenko

Vitalii Horielyi

Anton Klimkin

Marina Kolodyazhnaya

Valentin Koverya

Denis Laptev

Nataliia Mysko-Krutik

Lyudmila Omelchenko

Eugene Petrenko

Sergii Poperezhai

Yuriy Shapovalov

Valentyna Zobnina

Web support by
Svitlana Golovko