IV International Conference for Young Scientists

LOW TEMPERATURE PHYSICS 
(ICYS–LTP–2013)

3 - 7 June 2013, Kharkiv

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering
The National Academy of Sciences of Ukraine

Local organizing committee

Chairman: Savina Yulia, tel. +380 98 0640948
Vice-chairman: Pashchenko Mariia, tel. +380 63 4750345
Secretary: Kutko Khrystyna, tel. +380 66 1033687

Organizing Committee members:
Afanasiev Oleksandr
Barabashko Maxim
Bludov Oleksii
Danylchenko Oleksandr
Gamayunova Nina
Gaydamak Tatyana
Golovko Svitlana
Gritsenko Ivan
Khrustalyov Volodymyr
Kiyko Andrey
Klochko Mariia
Koverya Valentin
Kravchyna Oksana
Laptev Denis
Poperezhai Sergii
Usenko Eugenia
Vatazhuk Olena
Yerin Yuriy
Zobnina Valentyna


ILTPE NASU 2013