III International Conference for Young Scientists

LOW TEMPERATURE PHYSICS 
(ICYSLTP2012)

14 - 18 May 2012, Kharkov

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering
The National Academy of Science of Ukraine

| | English 

Local organizing committee

Chairman: Savina Yulia, tel. +380 98 0640948
Vice-chairman: Yuzephovich Olga, tel. +380 66 2299220
Vice-chairman: Yagotyntsev Kostyantyn, tel.+380573410955
Secretary: Zhuravlyova Irina, tel. +380 95 8877540
OSA, SPIE, IEEE: Pashchenko Mariia, tel. +380 63 4750345
Hotel information: Bludov Oleksii, tel. +380 63 3400549, e-mail: alexbludov1981@gmail.com

Organizing Committee members:
Afanasiev Oleksandr
Barabashko Maksim
Buravtseva Lyubov
Chagovets Vitaliy
Danylchenko Oleksandr
Gaydamak Tatyana
Kiyko Andrey
Khrabustovsky Andrey
Khrustalyov Volodymyr
Koverya Valentin
Kravchyna Oksana
Poperezhai Sergii

2012