Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Спеціалізована вчена рада Д 64.175.03


Повідомлення про захист дисертації Гриба Олександра Миколайовича.

21 березня 2017 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Гриба Олександра Миколайовича
на тему
"Когерентна динаміка систем з джозефсонівськими контактами"

за спеціальністю 01.04.22 – надпровідність на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Когерентна динаміка систем з джозефсонівськими контактами"

Файл дисертації:
  "Когерентна динаміка систем з джозефсонівськими контактами"

Відгуки опонентів:
    Золочевський І.В. - доктор фізико-математичних наук
    Сухарева Т.В. - доктор фізико-математичних наук
    Ямпольський В.О. - чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Злоби Дениса Івановича.

24 січня 2017 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Злоби Дениса Івановича
на тему
"Структурні та оптичні властивості кристалів моно-бромзаміщених бензофенонів"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Структурні та оптичні властивості кристалів моно-бромзаміщених бензофенонів"

Файл дисертації:
  "Структурні та оптичні властивості кристалів моно-бромзаміщених бензофенонів"

Відгуки опонентів:
    Остапенко Н.І. - доктор фізико-математичних наук, професор
    Єфімова С.Л. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Добровольського Олександра В'ячеславовича.

31 травня 2016 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Добровольського Олександра В'ячеславовича
на тему
"Нелінійна динаміка вихорів у надпровідних плівках ніобію з анізотропними пінінг-наноструктурами"

за спеціальністю 01.04.22надпровідність на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Нелінійна динаміка вихорів у надпровідних плівках ніобію з анізотропними пінінг-наноструктурами"

Файл дисертації:
  "Нелінійна динаміка вихорів у надпровідних плівках ніобію з анізотропними пінінг-наноструктурами"

Відгуки опонентів:
    Касаткін О.Л. - доктор фізико-математичних наук
    Чабаненко В.В. - доктор фізико-математичних наук
    Ямпольський В.О. - чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення поновлено:22 жовтня 2015

24 листопада 2015 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Забродіна Павла Андрійовича
на тему
"Низькотемпературна пластична деформація ультрадрібнозернистих полікристалів Al, Al-Li, Mg-Al-Zn"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Леніна, 47)

Файл автореферату:
  «Низькотемпературна пластична деформація ультрадрібнозернистих полікристалів Al, Al-Li, Mg-Al-Zn»

Файл дисертації:
  «Низькотемпературна пластична деформація ультрадрібнозернистих полікристалів Al, Al-Li, Mg-Al-Zn»

Відгуки опонентів:
    Малихін С.В. - доктор фізико-математичних наук, професор
    Соколенко В.І. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення поновлено: 24 вересня 2015

27 жовтня 2015 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Ламонової Карини Валентинівни
на тему
"Спінові та орбітальні стани парамагнітних іонів в деформованих координаційних комплексах: модифікована теорія кристалічного поля"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Леніна, 47)

Файл автореферату:
  "Спінові та орбітальні стани парамагнітних іонів в деформованих координаційних комплексах: модифікована теорія кристалічного поля"

Файл дисертації:
"Спінові та орбітальні стани парамагнітних іонів в деформованих координаційних комплексах: модифікована теорія кристалічного поля"

Відгуки опонентів:
  Тарапов С.І. - чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Малюкін Ю.В.- чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Зубов Е.Є. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення поновлено:19 серпня 2015

29 вересня 2015 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Бабкіна Романа Юрійовича
на тему
"Фізичні властивості 3d-іонів у комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Леніна, 47)

Файл автореферату:
  «Фізичні властивості 3d-іонів у комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра»

Файл дисертації:
  «Фізичні властивості 3d-іонів у комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра»

Відгуки опонентів:
  Попенко Н.О. - доктор фізико-математичних наук
  Андерс О.Г.- доктор фізико-математичних наук, професор


29 вересня 2015 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03

відбудеться захист дисертації Пилипенко Катерини Олександрівни
на тему
«Багаточасткова взаємодія та пружні властивості стиснених атомарних кріокристалів»

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Леніна, 47)

Файл автореферату:
  «Багаточасткова взаємодія та пружні властивості стиснених атомарних кріокристалів»

Файл дисертації:
  «Багаточасткова взаємодія та пружні властивості стиснених атомарних кріокристалів»

Відгуки опонентів:
  Сиркін Є.С.- доктор физико-математических наук , професор ,
  Білоголовський М.О - доктор физико-математических наук


Згідно статті 6 Закону України "Про вищу освіту":

 п.5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства. 

1. На сайті розміщуються за поданням Вченої секретаря спецради наступна інформація:
- Дата захисту дисертації; 
- Прізвище, ім'я та по батькові здобувача; 
- Шифр і найменування спеціальності; 
- Найменування дисертації;

   матеріали: 
- Дисертація в форматі * .pdf;
- Автореферат у форматі * .pdf; 
- Відгуки опонентів. 

2. Відповідальність за своєчасне розміщення зазначених матерiалiв відповідно до Закону України покладається на Вчених секретарів рад по захистах дисертацій.