Фізико-технічний інститут низьких температур  ім. Б.І. Вєркіна НАН України


Підготовка наукових кадрів

Об'ява про прийом до аспірантури

  2015

2014

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Конкурс на заміщення  вакантних посад наукових співробітників 2016-1

2016-2

2016-3

2015-1

2015-2

2014-1

2014-2

2013 2012-1

2012-2

2011-1

2011-2

  2009 2008-1

2008-2

     

  З перших років  існування  інститут  готує наукові кадри вищої кваліфікації за допомогою аспірантури та докторантури.

З 1960 року науковими співробітниками інституту захищено 143 докторських і 500 кандидатських дисертацій.

 На сьогодні прийом до аспірантури ( з відривом і без відриву від виробництва) здійснюється за такими спеціальностями: 

    01.01.01 - математичний аналіз;
    01.01.02 - диференціальні рівняння;
    01.01.03 - математична фізика;
    01.01.04 - геометрія та топологія;
    01.04.02 - теоретична фізика;
    01.04.07 - фізика твердого тіла;
    01.04.09 - фізика низьких температур;
    01.04.11 - магнетизм;
    01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика.
    01.04.22 - сверхпроводимість

  Прийом до докторантури проводиться за спеціальностями:

 01.04.02 - теоретична фізика
 01.01.03
- математична фізика
 01.04.07 - фізика твердого тіла
 01.04.09 - фізика низьких температур
 01.04.11 - магнетизм

Термін подання документів для вступу в аспірантуру - 10 вересня кожного року, іспити -  у період з 11 вересня по 30 вересня, зарахування до аспірантури - з 1 листопада

Зарахування до докторантури - з 1 вересня.

За довідками звертатися за тел. 341-09-04

Спеціалізовані вчені ради з питань захисту дисертацій