About Council

In 2003, the Council of Young Scientists resumed its work at the B.Verkin ILTPE of NAS of Ukraine. The main purpose of Council is to help young scientists to achieve scientific success.

Council of Young Scientists of B.Verkin ILTPE NASU

MEMBERS of COUNCIL of YOUNG SCIENTISTS from 29-Nov-2017

1. Olena Vatazhuk – Chair (vatazhuk@ilt.kharkov.ua)
2. Nataliia Mysko-Krutik – Vice Chair (misko@ilt.kharkov.ua)
3. Denis Laptev – Vice Chair (laptev@ilt.kharkov.ua)
4. Nina Gamayunova – Secretary (gamayunova@ilt.kharkov.ua)
5. Maksym Barabashko
6. Tatyana Gaydamak
7. Vusal Geidarov
8. Anna Herus
9. Yulia Horbatenko
10. Marina Kolodyazhnaya
11. Valentin Koverya
12. Anastasiya Lyogenkaya
13. Volodymyr Meleshko
14. Evhen Petrenko
15. Sergii Poperezhai
16. Yuriy Shapovalov
17. Olena Karpel – mathematical departmant (ςελ: 705-35-31)

Last modified December, 2017