Обладнання
Положення
Порядок оформлення заявок

Контакти
Співробітники
Центр колективного користування НАН України при
Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна
"СКВІД-магнітометр MPMS-XL5"

 

   Центр колективного користування приладом (ЦККП) "СКВІД-магнітометр MPMS-XL5" НАН України створено на базі Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України з метою раціонального використання приладу MPMS-XL5 виробництва фірми „Quantum Design” (США) для проведення наукових досліджень магнітних властивостей матеріалів з малими величинами магнітного моменту (слабомагнітних речовин або зразків з малою кількістю магнітної речовини). У Центрі „СКВІД-магнітометр MPMS-XL5” є можливість вимірювати магнітний момент всіх типів матеріалів (монокристали, полікристалічні зразки, тонкі плівки, порошки і таке інше) з диференціальною чутливістю ≤ 10-8 EMU в інтервалі температур 1.9 - 400 К та магнітних полів ±5 Тесла. Діапазон вимірювань магнітного моменту дорівнює ±5 EMU. Прилад має необхідне обладнання для вивчення магнітної анізотропії (автоматичній пристрій для повороту зразка в горизонтальній та вертикальній площинах) і обладнання для проведення магнітооптичних досліджень.
   Діяльність ЦККП „СКВІД-магнітометр MPMS-XL5” регламентується ПОЛОЖЕННЯМ про центр колективного користування приладом „СКВІД-магнітометр MPMS-XL5”.